శ్రీ కపిలవాయి లింగమూర్తి

Kapilavai Linga Muthy
శ్రీ కపిలవాయి లింగమూర్తి

ఇం.నెం. 17-110, వాణీసదనం, విద్యానగర్‌ కాలనీ,
నాగర్‌కర్నూలు, మహబూబ్‌ నగర్‌ జిల్లా, పిన్‌ నెం. 509209.
ఫోన్‌ నెం.: 08540 - 226437, 9000185437/9494019684
Email: kapilavai.babu@gmail.com, kapilavai.sandhya@gmail.com